Karl Johan Lier frå Raunes Fiskefarm kontaterer at Høyesterett ikke ville behandle saken. Foto: Mona Terjesen
Karl Johan Lier frå Raunes Fiskefarm kontaterer at Høyesterett ikke ville behandle saken. Foto: Mona Terjesen

Fikk ikke saken til høyesterett

Høyesteretts ankeutvalg har i en beslutning av 16.6.2015 fastslått at Raunes Fiskefarm AS» (RF) anke til Høyesterett ikke vil bli behandlet.

Raunes Fiskefarm har i dag sendt ut følgende pressemelding (redigert):
SAKEN MELLOM RAUNES FISKEFARM AS OG CONOCOPHILLIPS SKANDINAVIA AS GAR IKKE TIL HØYESTERETT
Høyesteretts ankeutvalg har i en beslutning av 16.6.2015 fastslått at Raunes Fiskefarm AS» (RF) anke til Høyesterett ikke vil bli behandlet. Conoco Phillips Skandinavia AS» (CoP) har derved vunnet frem med sin foreldelsesinnsigelse til RFs erstatningskrav. Gulating lagmannsretts dom om at kravet er foreldet er derfor blitt stående. Det var altså for sent å fremme et erstatningskrav for forurensning så sent som varen 2012, på tross av at den konkrete forurensningen først ble kjent i januar 2012.
RF har gjort gjeldende at CoP var erstatningsansvarlig for det tap som er lidt som følge av utslipp av giftige stoffer fra AF Decom Offshore AS (AF Decom) anlegg for opphugging av oljeplattformer i Vatsfjorden. CoP ble saksøkt i egenskap av å være operator for Ekofiskfeltet og oppdragsgiver til AF Decom.
– Vi beklager at domstolene ikke vil behandle selve forurensningsspørsmålet og avgjøre en så viktig sak på et nærmest formelt grunnlag, sier styreformann i RF Karl Johan Lier i en pressemelding.
Han understreker at domstolene derved ikke bar tatt stilling til det såkalte ansvarsgrunnlaget om CoP kan holdes ansvarlig for utslippet både til luft og vann av giftstoffer som kvikksølv. Realitetssporsmalet om forurensing er derved ikke behandlet.
Grunnlaget for foreldelsesinnsigelsen, som altså har vunnet frem i domstolene, er at det allerede i 2008 ble tatt ut et
søksmål mot AF Decom og at det for RF var en ulempe å være lokalisert ved siden av en oppkuttingsvirksomhet. RF vant frem med dette kravet i tingretten men fikk kun delvis medhold i lagmannsretten, fordi RF måtte påregne ulemper når det ble akseptert en slik samlokalisering.