Det var tid for mimring i Muslandsvår, måndag. Foto: Vidar Aarhus
Det var tid for mimring i Muslandsvår, måndag. Foto: Vidar Aarhus

Gamleposten sin dag

Gamleposten sin dag i den tidlegare butikken i Muslandsvåg var møteplassen for mange frammøtte måndag 22. juni.

Av Vidar Aarhus
Her var det historie-forteljing, kåseri, film og utstilling av maleria til Lars Musland og gamle handelsvarer. Imponerande samling av opplysningar omkring postkontor og skip som førde post av Olav Svandal, og ein smilande Leif Musland sytte for god stemning.
I det fine været var det også høve til å kosa seg med grill-mat, kaffe og kaker.
Tysvær historielag og Nedstrand idrettslag var med-arrangør. I månadsskiftet august/september blir arrangementet gjentatt på kveldstid.