Jarle Utne Reitan, Tore Meinert og Ola S. Apeland var blant gjestene som ble informert om avtlen til Nærenergi.
Jarle Utne Reitan, Tore Meinert, Ola S. Apeland og Nikolai Astrup var blant gjestene som ble informert om avtalen til Nærenergi.

Nærenergi bygger biogassanlegg på Jæren

Tysvær-selskapet Nærenergi drar i land nok en stor, offentlig anbudskontrakt for bygging av oppgraderingsanlegg for biogass.

Pressemelding levert av Nærenergi:
Denne gangen er det Stavangerregionens interkommunale vann-, avløp- og renovasjonsselskap (IVAR)som har latt seg begeistre. Nærenergi setter dermed igjen standarden for moderne energiløsninger basert på avfall.
– Vi er svært glade for å bli tildelt dette oppdraget, da det viser at vår spesialisering innen biogass høster frukter, sier administrerende direktør i Nærenergi Tore Meinert.
Selskapet vant tidligere i fjor en tilsvarende kontrakt for bygging av oppgraderingsanlegg for Hedemarken interkommunale vann- og renovasjonsselskap. IVARs anlegg på Grødaland på Jæren skal utvinne gass av kloakkslam og matavfall, og sende den oppgraderte biogassen inn i på Lyse sitt gassnett
– Også denne gangen vinner vi ved å skissere en løsning som både er miljøvennlig og kostnadseffektiv. I tillegg til at dette åpner for en rekke muligheter innen alternativt drivstoff til regionen, viser IVAR her en langt mer miljøvennlig måte å håndtere avfall på da det her både produseres og anvendes lokalt, og ikke må transporteres til utlandet, sier Meinert.
Svært gunstig for Nærenergi
Nærenergi har arbeidet langsiktig for å spesialisere seg innen biogass, og har den siste tiden merket et klart oppsving i etterspørselen av bærekraftige løsninger for energiutnyttelse fra blant annet avfallsdeponi og avløpsslam. I anbudspapirene fra IVAR understrekes det at det vil bli lagt høy vekt på kvalitet i leveransen.
– For oss betyr dette prosjektet svært mye, da vi her får vist fram noe av det nyeste vi har av moderne teknologi og bærekraftige løsninger i vårt sortiment. Vi har dunket ut store, multinasjonale selskaper i anbudskonkurransen, noe som signaliserer et stort og viktig skritt i vårt arbeid om å være best på dette feltet, sier Meinert.
Oppgraderingsanlegget på Grødaland vil stå klart i løpet av sensommeren 2016.

Nærenergi AS

Nærenergi AS (tidl. Nærgass) leverer bærekraftig energi- og energiløsninger til bolig-, næring- og
industrikunder i regionale markeder i hele Norden. Selskapet ble opprettet i 2006 og er blant Norges ledende
kompetansemiljøer innenfor innenlands bruk av biogass, propan og naturgass.
Nærenergi har spesialkompetanse i etablering, bygging og drifting av fjernvarme- og biobrenselanlegg med
lokalprodusert skogsflis som råstoff. Nærenergi har sitt hovedkontor i Førresfjorden i Rogaland, og drifter
komplette energiforsyningsanlegg over hele landet.