Tore Meinert, Ruben Kallekodt, Karl Ludvig Ådland, Kenneth Halleland og  Geir Larsen har alle stor tru på energiløysingane til Nærenergi for framtida.
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Tore Meinert, Ruben Kallekodt, Karl Ludvig Ådland, Kenneth Halleland og Geir Larsen har alle stor tru på energiløysingane til Nærenergi for framtida.

Nær, men vil bli nærare

Nærenergi vinn stadig nytt land med sine energiløysingar. Men dei ønskje seg meir på heimebane.

Av Alf-Einar Kvalavåg
Nye kontraktar blir signert og nye løysingar kjem på banen. Likevel ser Tore Meinert rundt seg frå kontoret i Aksdal Næringspark på jakt etter fleire og større prosjekt, spesielt på Haugalandet.
– Me har hatt ei fin utvikling sidan me starta opp i 2006, og har i dag 14 inspirerte medarbeidarar og kontor både på Klepp og i København, i tillegg til Aksdal. I fjor omsette me for 63 millionar kroner, og ser at me klarer å utvikle oss i takt med dei energikrava som er. Me leverer etterspurte energiløysningar innan biogass, biovarme/fjernvarme og naturgass/propan, forklarer Meinert, og held fram med det som er ei av hovudutfordringa til verksemda.
– Det kjem stadig nye krav om energi som gjer at det er ei stor utfordring å ligge i forkant. Men me vel å vere offensive og ser nå at både private og det offentlege vurderar våre energikjelder som framtidsretta. Så blir det vår jobb å legge til rette for den økonomiske biten i dette, gjennom gode løysingar, som gir gode resultat.

Les heile saka i papirutgåva