Lokale «høvdinger» samlet for å komme i gang med årets TV-aksjon.
Lokale «høvdinger» samlet for å komme i gang med årets TV-aksjon.

Dette er årets TV-aksjon

TV-aksjonen NRK 2015 går til Regnskogfondets arbeid med å redde regnskog i nært samarbeid med menneskene som bor der. Midlene fra årets TV-aksjon skal redde et regnskogsområde større enn hele Norge og Danmark til sammen.

Verdens regnskoger er under et voldsomt press, og hvert minutt forsvinner store regnskogsområder – for alltid. For de 260 millioner menneskene som bor i regnskogen og lever av ressursene der, er konsekvensene umiddelbare og dramatiske: De mister hjemmet sitt.
Årets TV-aksjon skal bidra til å bevare noen av verdens største regnskogsområder i Peru, Brasil, DR Kongo og på øya Ny-Guinea.
Regnskogen forsyner verden med mat, vann og medisiner, og bidrar til å redde klimaet på kloden. Regnskogen er dessuten hjemmet til millioner av mennesker. Disse blir drevet ut i fattigdom når skogen raseres.
Siden andre verdenskrig er regnskogen halvert. Fortsatt hugges regnskogen ned i hurtig tempo. Å redde verdens regnskoger er avgjørende for å redusere naturkatastrofer, global oppvarming og fattigdom. Ved å bevare regnskogen bevarer vi også et biologisk skattkammer som rommer 50–80 prosent av klodens plante- og dyrearter.
Gjennom årets TV-aksjon skal vi bevare regnskogen for vår felles framtid og for de menneskene som har regnskogen som sitt hjem.
Regnskogfondets arbeid viser at der urfolk har fått rettighetene til sitt eget landområde, der står skogen. Derfor samarbeider Regnskogfondet tett med menneskene som bor i regnskogen om rettighetsopplæring, advokatbistand, utvikling av alternative inntektsveier og hjelp til skogovervåking. Organisasjonen jobber samtidig for nødvendige endringer fra myndigheter i regnskogland, internasjonale organer som FN og Verdensbanken, og private selskaper og industrier.
Regnskogfondet ble grunnlagt i 1989 og er i dag en av verdens ledende organisasjoner innen regnskogbevaring. De jobber i nært samarbeid med over 70 lokale og nasjonale organisasjoner i elleve regnskogland.

Hva skal pengene fra TV-aksjonen 2015 gå til?
Pengene fra årets TV-aksjon går til Regnskogfondets arbeid med å bevare regnskogen i nært samarbeid med menneskene som bor der. Sammen skal vi bevare et område som er større enn Norge og Danmark.
Menneskene som lever i regnskogen er de som rammes hardest når regnskogen ødelegges. Samtidig er det disse menneskene som tar vare på regnskogen for oss alle – for klodens og vår felles framtid.
Midlene fra årets TV-aksjon skal gi urfolk verktøy til å stå imot presset utenfra og til å kunne fortsette å leve et godt liv i regnskogen.

Gjennom TV-aksjonen skal regnskogens folk få:
opplæring i hvilke grunnleggende rettigheter de har til skogen de lever i utfra nasjonale og internasjonale lover
støtte til å overvåke og beskytte eksisterende urfolksterritorier
advokatbistand for å forsvare regnskogen eller vinne den tilbake dersom tømmer-, olje- eller gruveselskaper har tatt seg til rette
støtte til å bygge og bemanne vaktposter langs elvene for å forhindre at ulovlige tømmerhuggere tar seg inn i urørte regnskogsområder.
støtte i arbeidet for at myndighetene i regnskogsland bevarer regnskog og anerkjenner urfolks grunnleggende menneskerettigheter
opplæring i å lage kart som dokumenterer hvordan de bruker og forvalter skogen. Denne dokumentasjonen reduserer sjansene for at myndighetene gir skogen deres til tømmer-, plantasje-, olje- og gruveselskaper

Informasjon hentet fra TV-aksjonen, NRK sin hjemmeside