Tysvær trenger et sentrum!

Alle kommuner bør ha et levende og attraktivt sentrum hvor det føles naturlig å samles for hele kommunens befolkning.

Et sentrum med gode møteplasser som fremmer trivsel og et sted der det er naturlig å få utført de fleste handels- service- og tjenestefunksjoner. Et sentrum man med stolthet viser fram til besøkende.

I løpet av sommeren en har jeg kjørt gjennom et titalls kommuner på sør- og vestlandet. I samtlige kommuner har jeg funnet et innbydende sentrum hvor man kan treffe folk, sette seg på en koselig fortauskafe, handle, overnatte, gå ut og spise et godt måltid på en restaurant, rett og slett være sosial og trives.
Det jeg også har sett, er at mange av disse tettstedene er innbydende utformet, med en god blanding av boliger og handel, og at de gjerne er pyntet med blomster både i krukker, bed og i rundkjøringer. Man blir fristet til å stoppe og bruke tid der.
Dit hen er vi dessverre ennå ikke kommet i Tysvær kommune, som nylig feiret 50 år. Det er på tide vi får fortgang i sentrumsplanene! 10 år med planlegging har omtrent ført oss tilbake til start, skal vi tro det vi har lest i Bygdebladet i det siste. Nå må det skje noe – 50-åringen må freshes opp!

Helhetsplanlegging
La oss begynne med å få inn friske nye øyne som kan se på dagens Aksdal, og som får ganske frie tøyler til å komme med fremtidsrettede forslag for videre utvikling. Det må skapes et levende miljø med naturlige møteplasser og hvor det gis rom for både boliger, handel og andre tjenester.
Bestillingen må være å skape et helhetlig fremtidsrettet småbymiljø ut av de arealer og funksjoner som allerede ligger i dagens Aksdal. I sentrum må vi finne utendørs og innendørs kafeer, restaurant, overnattingsmuligheter/hotell, et moderne kjøpesenter, parkanlegg/beplantning, muligheter for aktiviteter for barn og ungdom, og viktigst av alt; her skal tysværbuen møtes i trivelige omgivelser.
Det må bli enkelt og kjekt å gå/kjøre/sykle til Aksdal og ta en kopp kaffe, treffe venner, trene, handle, gå på konsert, svømme, lese aviser enten på biblioteket eller på en utekafe.
Heldigvis er det mye som allerede ligger til rette for at vi skal få dette til. Aksdal ligger der, åpent og uferdig, der er god plass, altfor god plass. Lars Hertervigsplass er for stor og åpen, her må det fortettes, plantes og såes, bygges inn på en lun og innbydende måte.
Det må også legges til rette for mer handel og mange flere fristelser som gjør at jeg og mange andre ikke kjører til Raglamyr og legger igjen pengene våre.
Skal vi klare å skape et sentrum i Aksdal, må det også legges til rette for boligetablering. Og i Aksdal er det plass, masse plass. Her vil vi ha boliger til unge etablerere, familier, enslige, eldre og funksjonshemmede.

Satser vi på Aksdal, satser vi på bygdene!
Å satse i Aksdal er ingen trussel for bygdene våre, snarere tvert imot, sentrumsutvikling i Aksdal vil skape vekst i bygdene. Et attraktivt sentrum vil virke forlokkende på både tilflyttere, næringsliv og tilreisende. Skattepenger, næringsetableringer og boligbygging kommer hele kommunen til gode. Tilflytting genererer skatteinntekter og behov for skole- barnehage- helsetjenester, med mer. Derfor mener Tysvær Ap at satser vi på Aksdal som kommunesentrum, så satser vi også på bygdene.
At Coop er etablert på Frakkagjerd tror vi i Tysvær Ap kun er et pluss for Frakkagjerd, og kommunen som helhet. Det er ingen motsetning mellom boligvekst og næringsetableringer i ytre del av kommunen, og sentrumsutvikling i Aksdal. Vi tror at på lang sikt vil Frakkagjerd og Aksdal vokse sammen, og at nyetableringer i ytre del av kommunen kan virke forskjønnende i den delen av kommunen hvor dette har vært totalt fraværende i altfor lang tid.
Det er en utfordring at tysværpolitikerne i en periode har villet for mye på en gang, det har blitt for mange planer som ikke er blitt realisert, og nå begynner både folkevalgte og innbyggerne å bli utålmodige.
Tysvær Ap håper at det nye kommunestyret etter valget skal bli handlekraftig nok til å si ja, nå etablerer vi et trivelig og levende sentrum i kommunen vår.
Det må bli liv på Lars Hertervigplass, mulighet for overnatting for tilreisende, kafeer /restauranter for oss som vil ut å treffe folk her vi bor. Vi har tro på at et fint kommunesentrum vil gjøre det triveligere å bo i Tysvær.

Anita Halsnes
Tysvær Arbeiderparti