Kjære Tysvær kommune v/ de folkevalgte.

Fin rundkjøring på Førre terrasse skulle dere ha for en del år tilbake. Men vedlikehold, har dere som vanlig ikke tid til.

Den rundkjøringa ser ikke ut! Vedlikehold av eksisterende byggverk og lignende, er som kjent en mangelvare, over mange år. Ved forrige valg ble også manglende vedlikehold kommentert av u.t. i bladet. Den gang gikk Sissel Hansen Tysse til valg på at: «Tysvær Høyre har programfestet at vi vil ha gode nærmiljø med grønt arealer som stimulere til aktivitet og trivsel! Det skal gjelde alle innbyggere i Tysvær». Beklager, men 4 år etter forrige valg, viser ikke særlig igjen. Det handler om å ta vare på det en har, og jeg ser med bekymring på alle sparetiltak som er satt i verk, med manglende dekning innen drift og vedlikehold.

Jeg håper i en ny valgperiode, at vi kan få et kommunestyre som bryr seg om hele kommunen, ikke bare i nye Aksdal og omegn.

Dag M Torland
Førresfjorden