Tanken på Frakkagjerd monterast i dag. Opninga blir om ei god veke. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Tanken på Frakkagjerd monterast i dag. Opninga blir om ei god veke. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Opnar den 9. oktober

I dag monterast bensintanken. Om ei god veke opnar Joar Skorpe Tanken på Frakkagjerd.

I dag onsdag er det monteringsarbeid som går føre seg på Lakkservice-tomta på Frakkagjerd. I prøveperioden er det ein såkalla «open tank» på bakkenivå, det handlar om.
Samstundes skal nedstrendingen også opne stasjon på Karmøy.