12 omkom på veiene i september

Foreløpige tall viser at 92 personer har mistet livet i trafikkulykker hittil i 2015.

Det er en klar nedgang fra 126 omkomne på samme tid i fjor.
I september 2015 døde 12 mennesker i trafikkulykker, viser foreløpige tall fra Trygg Trafikk. Ni av de omkomne var bilførere, en var mc-fører, en var bilpassasjer og en var fotgjenger. Ti av de trafikkdrepte var menn, mens to var kvinner.

I gjennomsnitt de foregående fem år har 15 personer omkommet i veitrafikkulykker i september måned, en av dem i Rogaland.

Trygg Trafikk