Aksdal er ikke på lista over nye pol i 2014.
Aksdal er ikke på lista over nye pol i 2016.

Ikke pol i Tysvær i år heller

Det blir ikke Vinmonopol i Tysvær neste år heller. Styret i Vinmonopolet vedtok 12. november å åpne ni nye butikker. Vinmonopolet ønsker å åpne disse butikkene i 2016, forutsatt at vi finner egnede lokaler i den enkelte kommune.

Oslo, 12. november 2015:

Vinmonopolet har vært opptatt av å sikre geografisk spredning og å prioritere kommuner og handelssteder som ikke har Vinmonopol.

De ni nye Vinmonopolene åpner i:
Leinesfjord i Steigen i Nordland
Heimdal i Trondheim i Sør-Trøndelag
Hopen på Smøla i Møre og Romsdal
Vikøyri i Vik i Sogn og Fjordane
Våge i Tysnes i Hordaland
Åsgårdstrand i Horten i Vestfold
Oslo (uspesifisert)
Son i Vestby i Akershus
Sarpsborg i Østfold

– Vi ønsker å åpne en god miks av små, mellomstore og store butikker neste år. Flere kommer i distriktskommuner, og vil ytterligere bedre tilgjengeligheten til Vinmonopolet i distriktene, sier administrerende direktør Kai G. Henriksen.

Etablering av butikker i nye kommuner er basert på en samlet vurdering av geografisk dekning på landsbasis og kravet til lønnsom drift av våre butikker. De viktigste enkeltkriteriene som er lagt til grunn for etableringene er:

Detaljhandel i kommunen
Handel, butikkmiks og aktivitetsnivå i kommunens største tettsted
Befolkningsgrunnlag og bosettingsmønster i kommunen
Avstand til en eksisterende Vinmonopol-butikk
At nyetableringen dekker sine egne kostnader
Alle de ni butikkene som foreslås etablert i 2016 vil på lang sikt bidra positivt til selskapets økonomi, men de fem store og mellomstore butikkene som foreslås etablert på store handelssteder i sentrale strøk av landet (Trondheim, Oslo, Sarpsborg, Åsgårdstrand og Son), vil bidra vesentlig mer enn de fire butikkene som av geografiske hensyn foreslås etablert i mindre kommuner (Steigen, Smøla, Vik og Tysnes).

– I en tid med usikre økonomiske fremtidsutsikter forutsetter en fortsatt balansert økonomi på selskapsnivå flere økonomisk trygge etableringer i befolkningstette strøk av landet, sier Henriksen.

Fire butikketableringer i kommuner uten pol

De minste kommunene der Vinmonopolet ønsker å etablere butikk neste år – Steigen, Smøla, Vik og Tysnes – har alle tettstedsområder som omfatter minst åtte-ti butikker der handelstilbudet normalt dekker dagligvare, apotek, jernvare/fargehandel, sport, klær, blomst, kiosk, frisør.

Steigen, Smøla, Vik og Tysnes blir åpnet som såkalte kategori 1-butikker. Kategori 1-butikken er spesialtilpasset markedssituasjonen i mindre distriktskommuner. Vinmonopolet har pr. 2015 syv kategori 1 butikker i drift (Lebesby, Lyngen, Bø i Vesterålen, Herøy i Nordland, Inderøy, Fusa og Flå); driften av vår minste butikkategori har så langt vært vellykket, alle kategori 1-butikkene dekker egne kostnader.

– Med fortsatt gode driftserfaringer fra kategori 1 butikkene vil Vinmonopolet kunne åpne flere slike i årene som kommer. Dette er en gledelig nyhet for distrikts-Norge, sier Henriksen.

I filmen under kan du se kjededirektør Elisabeth Hunter fortelle om våre minste butikker – Vinminipolene.

Fem butikketableringer i kommuner med pol

De fem store og mellomstore butikkene er lagt til Heimdal i Trondheim, Åsgårdstrand i Vestfold, Oslo, Son i Vestby og Sarpsborg som alle er byer og tettsteder med betydelig aktivitet og utvikling.

– Vekst betyr at vi kan føle oss ganske sikre på fremtiden, særlig med tanke på den økonomiske situasjonen for disse butikkene. Vi skal også huske på at dette er kommuner med til dels svært mange innbyggere. Av hensyn til alkoholpolitikkens fremtidige legitimitet er det også viktig med byetableringer, sier Henriksen.

Ved utgangen av 2016 vil Vinmonopolet ha 324 butikker. Med dette vil 91 prosent av befolkningen bo i kommuner med eget Vinmonopol, mens 96 prosent av befolkningen vil bo nærmere enn 30 km fra nærmeste Vinmonopol.

Saken er levert av Vimonopolet