Tysvær Motel i Aksdal kan bli statleg asylmottak, om Tysvær blir vertskommune. Det vil i såfall hovudsakeleg flytte inn einslege menn.
Flyktningene forsvinner snart fraTysvær Motel. Foto: Mona Terjesen

Kan bli asylmottak

Tysvær kommune er bedt om å ta imot 40, istaden for 30 flyktningar dei neste åra. I tillegg ligg Aksdal Motel ann til å bli statleg asylmottak. Det blir hovudsakeleg einslige menn som kjem.

Av Mona Terjesen
Det var KRF ved Kristine Aurdal som etterlyste ei oppdatering med tanke på flyktningsituasjonen og mottak i Tysvær.
– Me har fått i oppgåve å finne passande bygg, der me kan huse flyktningane som kan komme. Det er i så fall snakk om eit statleg asylmottak. Me har føreslått Hetland, Stemnestaden og Aksdal Motel. No har me fått tilbakemelding på at dei ønskjer å komme på synfaring på motellet, fortel rådmann Arvid S. Vallestad under formannskapsmøtet på tysdag.
Om Tysvær blir vertskommune for flyktningane så må ein belage seg på enkelte oppgåver som må løysast kommunalt, elles er det i hovudsak staten som skal stå for finansieringa.

Les heile saka i papirutgåva