Frans Gisle Hansen, SLT koordinator i Tysvær. Foto: Karina Søvik
Frans Gisle Hansen, SLT koordinator i Tysvær. Foto: Karina Søvik

Vil hindre terror

Terror er den ytterste konsekvensen av radikalisering og voldelig ekstremisme. På onsdag inviterte kommunen til en temadag for fagpersonell tilknyttet barn og unge, for å styrke kunnskapen på feltet.

Av Karina Søvik
Målet med temadagen var å sette fokus på tidlig innsats mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Temaet er aktuelt som aldri før, også på Haugalandet.
– Dette er tema som aktuelt overalt. Med den store tilstrømmingen av flyktninger, vil det vokse opp ekstreme holdninger på begge sider. Derfor er det viktig med kompetanse og kunnskap på dette området. Det handler om å forstå bakgrunnen for hvordan slike ekstreme holdninger blir sådd, og jobbe for å hindre at disse holdningene vokse fram, eller eventuelt oppdage tendensene i en tidlig fase, sier Frans Gisle Hansen, SLT koordinator i Tysvær.

Samfunnsansvar
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Ungdomsgruppa Haugalandet og Sunnhordaland politidistriktet var blant foredragsholderne denne dagen. De pratet om radikalisering i vår region. I tillegg kom Elisabeth Harnes, ved RVTS Vest, og talte om hvordan man kan forstå og forebygge radikalisering. Felles for alle, var enigheten om at alle har et ansvar i det viktige arbeidet.
– Barn, unge og voksne som har disse holdningene føler seg ofte litt utenfor resten av samfunnet, de føler gjerne at de mangler noe, og de ser urettferdigheter. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å inkludere og integrerer alle mennesker i samfunnet, og ta vare på hverandre. Mennesker som trives, og som føler en tilhørighet og har det bra, føler ikke behov for andre stimuli, forteller Hansen.