Eli Krokedal er ny skulesjef i Tysvær. Foto Privat/Facebook
Eli Krokedal er ny skulesjef i Tysvær. Foto Privat/Facebook

Eli Krokedal ny skulesjef

Eli Krokedal har fungert som skulesjef etter at Paul Tidemand Søvik gav seg i sommar. Nå blir det på permanent basis.

Det var fredag ettermiddag at skulane blei informert om at Krokedal nå har fått jobben som kommunen sin skulesjef.
Til kommunen si heimeside seier rådmann Arvid Vallestad at dette er ei god løysning for kommunen. Krokedal har i mange år vore ein viktig del av kommunen sitt skulekontor.