Denne klassebamsen er sterkt savnet. Har du sett den?
Denne klassebamsen er sterkt savnet. Har du sett den?

Klassebamsen er borte

En klassebamse er svært populær og viktig for både liten og stor på skolen. Derfor er det stor «sorg» på Førre skole etter at denne bamsen er forsvunnet.

– Det er 1A sin klassebamse som har forsvunnet, muligens mistet på en buss. Nå håper vi at noen har sett den.
Ta gjerne kontakt med skolen hvis du har sett den, sier rektor Svein Ove Pedersen ved Førre skole.