Skjermbilde 2015-12-29 kl. 23.05.16

Husk trygg bruk av fyrverkeri

2016 nærmer seg og mange gleder seg til å gå inn i det nye året med et brak. Nyttårsraketter er et flott skue, men medfører også fare om de ikke blir håndtert på en forsvarlig måte.

Følg forhåndsreglene nedenfor:

• Forbered fyrverkerioppskytingen i god tid
• Les bruksanvisningen nøye før bruk
• Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet
• Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte
• Bruk tennstav
• Sitt på huk, tenn lunta og gå unna
• Bøy deg aldri over antent fyrverkeri
• Ikke tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk
• Hold god avstand fra oppskytingen
• Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen

Det er 18 års aldersgrense for kjøp og bruk av nyttårsraketter.

Det er totalforbud mot å skyte opp raketter med styrepinne, mens bakkeraketter er lov.

Lokale bestemmelser
Kommunen kan innføre lokale bestemmelser om bruk av fyrverkeri. Det kan for eksempel være totalforbud mot bruk av fyrverkeri på steder med vernet bebyggelse eller ekstra stor brannfare. Som regel er det forbudt å bruke fyrverkeri på andre dager enn nyttårsaften mellom kl. 18 og 02. Følg de lokale bestemmelsene. Er du i tvil om hva som er gjeldende i din kommune kan du spørre politiet eller brannvesenet.

For Haugesund, Tysvær, Bokn, Sveio kommuner samt fastlandssiden av Karmøy kommune:
I henhold til Politivedtektene er det på, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted forbudt å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten at skriftlig melding er sendt politiet.

Det er gitt unntak fra disse bestemmelsene slik at det er tillatt å brenne av fyrverkeri klasse II og III i tidsrommet fra 31.12.15 kl. 18.00 til 01.01.16 kl. 02.00.