Is på vågen skaper problemer.
Is på vågen skaper problemer.

Tanker over en islagt fjord

På onsdag våknet jeg opp til minus 8 grader og vindstille her på Borgøy, hvor jeg bor. I løpet av natten hadde isen lagt seg, både på Hattarvågen, og i Steinsvik.

Det var som forventet, de som melder været pleier som regel å treffe på det de melder.
Siden fjorden er islagt, og jeg eier en plastikkbåt, må jeg nå belage meg på å være på Borgøy fram til fredag. Plastbåten har dessverre ingen mulighet til å ta seg fram i isen. Grunnen til at jeg sier fredag, er at det er første dag her på Borgøy med rutetilbud. Denne gangen passer det bra, jeg har ikke noe ærend på fastlandet før fredag. Neste gang kommer det kanskje ikke til å passe så bra. Hadde jeg hatt en ordinær jobb på fastlandet, hadde det vært umulig for meg å bo på Borgøy om vinteren.
Grunne til denne frivillige isolasjonen er mitt ønske om å bo på Borgøy, samt Tysvær kommune sin vilje til å spare penger. Vi har siden i høst hatt en ny ordning med rutetilbud som gir oss to avganger på tirsdag og fredag, samt en avgang på søndag. Om sommeren har det ikke så mye å si, siden vi stort sett går med egne båter. Men om vinteren er dette et katastrofalt rutetilbud for oss som ønsker å bo fast på Borgøy.
Mange av kommunens politikere har talt vår sak, og lyttet til oss. Jeg vil likevel hevde at det er ingen av politikerne i Tysvær som fullt ut kan forstå hvordan det er å bo på Borgøy, og hvordan det er å være avhengig av et fungerende rutebåttilbud. Den ordningen vi har nå gjør hverdagen vanskeligere på Borgøy på flere områder: fordi det ikke er daglig rute inn til Hattarvågen, blir isen tykkere de dagene det ikke går båt – et isråk blir holdt åpent hadde vært en tynn, men viktig livsnerve for oss på Borgøy. Det ville også ført til at isen fortere brytes og forsvinner, fordi vinden får bedre tak.
Siden dagens rutebåt også er laget av plast, slik som min båt, må vi nå belage oss på å bruke Vintrastø, vinterkaien vår, ca 1,2 km fra Hattarvågen. En fin spasertur, ja, så lenge en ikke har vært på OBS og handlet. Igjen vil det føre til at isen inne på Hattarvågen får tid til å vokse seg sterk, den kommer til å bli en skikkelig hard nøtt å knekke.
Jeg har aldri angret på at jeg flyttet til Borgøy, og jeg våkner opp hver dag, takknemlig og glad for at dette er mitt hjem. Jeg vil gjerne at det skal fortsette slik, og retter derfor en bønn til politikerne i Tysvær: vær så snill å revurder dagens rutetilbud til Borgøy.

Mvh
Aashild Hettervik
Borgøy

Is på vågen skaper problemer.

Is på vågen skaper problemer.