Aibel har fått en viktig kontrakt på Kårstø. Foto: Statoil
Det har vært en alvorlig gasslekkasje på Kåstø i natt. Foto: Statoil

Satte krisestab etter gasslekkasje

Politi, brannvesen og AMK fikk melding om gasslekkasje på Statoil Kårstø klokka 22.25 torsdag kveld. Kommunen satte kriseteam, og folk som bur rundt anlegget skal ha blitt varsla. Vi har nå klokken 02.15 fått beskjed om at en har kontroll og vi pakker sammen, sier ordfører Sigmund Lier.

Det var like før klokken 23 at Tysvær sitt kriseteam møttes.
– Vi fikk melding per telefon, da SMS-vaslingen ikke fungerte som den skulle. Vår jobb er å sikre innbyggerne og de tjenestene vi server i distriktet. Alt har fungert tilfredstillende og det er godt å nå kunne pakke sammen, og at alt ser ut til å være under kontroll, sier ordføreren.

Dramatisk
Politiet sendte ut denne meldingen etter at gasslekkasjen ble kjent:
Kl. 22.25 meldte Statoil Kårstø om gasslekkasje. Evakuering av anlegget ble umiddelbart iverksatt. Både politi, brannvesen og AMK ble varslet.

Metangass lekker fra et inntaksrør fra Statpipe inne på selve anlegget. Det jobbes nå med å få gasstrykket ut fra røret. Gassen er ikke giftig, men brannfarlig.

Alle inne på anlegget er evakuert, bortsett fra personer inne på kontrollrom og i driftsbygning. Det ble vurdert å evakuere beboere på vestsiden av anlegget og å stenge E39 ved Bokn bru, men en fant etter hvert ut at dette ikke var nødvendig.

Flytårnet ved Haugesund lufthavn ble forsøkt varslet med tanke på siste fly fra Oslo. Tårnet på Sola ble også kontaktet med beskjed om at en ikke ønsker fly direkte over Statoil Kårstø.

Det er ikke meldt om skadde eller savnede, men vi er fortsatt i beredskap.

Må evalueres
– Hvordan fungerte varslingssytemene denne gangen når det var alvor, Lier?
– Nå skal alt dette oppsummeres etter noen hektiske timer. Det vi vet er at SMS-varslingen av naboer ikke har fungert 100 prosent. Utover det ser det ut til at alle har gjort en stor jobb og begrenset omfanget av det som jeg har oppfattet som en svært alvorlig situasjon.
– Hva med i morgen tidlig. Tysvær kommune har en del tjenester i området, som blant annet hjemmesykepleie og lignenende?
– Vi har fått beskjed om at det går som normalt. Det er restriksjoner inne på selve anlegget, men der har ikke vi noe tjenestetilbud. Det kommer en oppdatering fra kommunen i morgen formiddag, avslutter Sigmund Lier, svært glad over at ingen ble skadd i gasslekkasjen.

Meldinger
SMS-varslingen skal ha fungert bare delvis. Tysvær Bygdeblad har fått tilsendt denne fra en ukjent melder, som fikk en SMS:
Det er evakueringsalarm på Kårstø-anlegget i Tysvær kommune. Av sikkerhetsmessige årsaker har vi valgt å evakuere anlegget. Situasjonen berører ingen utenfor anlegget. Vennlig hilsen politiet.