Norges Røde Kors lanserte i dagen en viktig rapport.
Norges Røde Kors lanserte i dagen en viktig rapport.

Lanserte rapport

Norges Røde Kors lanserte i dag en beredskapsrapport som ser på hendelser i 2015, men som også ser på utfordringer i 2016.

I rapporten peker Norges Røde Kors på flere punkter som det må jobbes med i 2016:

1. Flere øvelser, mer ressurser og flere samarbeidsavtaler. Frivillige organisasjoner må delta på flere realistiske beredskapsøvelser sammen med offentlige myndigheter og andre relevante aktører. Det må prioriteres av kommunene. Flere samarbeidsavtaler om beredskap mellom frivillige organisasjoner og norske kommuner må på plass.

2. Flere må kunne førstehjelp. Myndighetene må tilrettelegge for at større deler av befolkningen får førstehjelpskunnskap. Anbefalingen til Akuttutvalget (NOU 2015: 17) om tilpasset førstehjelpsopplæring for ulike aldersgrupper må følges opp.

3. Bedre opplysningsarbeid. Opplysningsarbeid og forebyggende arbeid er viktig i beredskapsarbeidet. Folk må ha kunnskap til å kunne ta de riktige valgene ute på tur og ved en beredskapssituasjon.

4. Tilgang på ferskt blod. Rekrutteringen av nye blodgivere i Norge må styrkes.

5. Bedre koordinering. Røde Kors forventer bedre koordinering mellom de offentlige etatene og et tydelig operativt lederansvar for ankomstsituasjonen til asylsøkere.

6. Integrering må prioriteres og startes snarest mulig etter ankomst. Myndighetene må skalere opp tiltak som språktrening, barne- og inkluderingsaktiviteter på alle typer asylmottak. Frivillige organisasjoner må fortsette å prioritere dette arbeidet.

Rapporten har blitt overrekt Justiskomiteen på Stortinget i dag.

I Rogaland er det ekstremværene Nina og Synne som har preget beredskapsåret 2015. Under begge ekstremværene var Røde Kors i forhøyet beredskap og klar til å bistå kommunene ved behov. Under Synne hadde Egersund Røde Kors totalt 30 frivillige i aktivitet i løpet av helgen, og tilbakemelding fra kommunen har vært veldig bra.
Vi har sett en formidabel vekst i antall mennesker som er interessert i å bli frivillige, og da særlig som flyktningguide. Dette er veldig positivt og vi gleder oss over engasjementet til folk.
I Rogaland er også rekruttering av blodgivere viktig, og driften av 4 tappestasjoner i Rogaland gjør at vi er aktive i denne rekrutteringen.

3 kommuner i Rogaland har en samarbeidsavtale om beredskap med Røde Kors, og vi jobber med å få avtaler med alle kommunene i løpet av 2016.

(Innsendt av Norges Røde Kors)