Astrid Håland fra Nasjonalforeningen Haugaland Demensforening var svært fornøyd med å signere samarbeidsavtale med ordfører Sigmund Lier. Foto: Mona Terjesen
Astrid Håland fra Nasjonalforeningen Haugaland Demensforening var svært fornøyd med å signere samarbeidsavtale med ordfører Sigmund Lier. Foto: Mona Terjesen

Har signert aktivitetsvennsavtale

Fredag ettermiddag signerte Tysvær en avtale med Nasjonalforeningen for folkehelse, om å starte aktivitetsvennsordning.

Gjennom avtalen skal Tysvær kommune sørge for aktivitetsvennordning, tilegne kunnskap og belyse  sjukdommen, «kognitiv svikt».

– Det skal være godt å leve i Tysvær, også for dem med demens. Vi som kommune, skal hjelpe de syke med å få så mange gode dager som mulig. Dette er også viktig for de pårørende, sa ordfører Sigmund Lier under signeringen.

Han roste også Tysvær for å ha mange frivillige, og håper at mange kommer til å melde seg som aktivitetsvenner. De som ønsker hjelp gjennom ordningen, kan enten bli henvist gjennom helsetjeneste, lege eller selv ta kontakt.

Folk lever lengre i dag. Det er ikke like spesielt å bli 90 år lengre. Dermed vil også denne sykdommen berøre stadig flere. Før var det omlag 40 prosent av dem over 90 som fikk kognitiv svikt, nå er tallet 50 prosent. De som blir rammet har ulike behov. Det er viktig med et individuelt opplegg. Veldig bra at Tysvær signerer en forpliktende avtale med oss, og tar dette på alvor, sa Astrid Håland fra  Nasjonalforeningen Haugaland demensforening.

Les mer om saken i neste ukes Tysvær Bygdeblad.