Det er gode jobbmuligheter i Rogaland om dagen.
Det er gode jobbmuligheter i Rogaland om dagen.

Reklamasjonsarbeid i tre tunnelar

I samband med reklamasjonsarbeid på lysarmatur i Karmøytunnelen, Spannavardtunnelen og Husafjelltunnelen vert det redusert framkome over ein periode på fire veker.

Arbeida tar til 26.januar og vil vare til 23. februar, frå kl. 21.00 til kl. 05.30 alle vekedagar.
Tunnelane og vegen frå Raglamyr til Hellevik vil være stengt for all trafikk frå kl. 21.00 til kl. 05.30 i omtala tidsrom.
For Spannavard- og Husafjelltunnelen vil arbeida truleg være ferdige etter tre dagar. Etter at arbeida er fullført vil vegstrekningen Raglamyr – Hellevik bli open for normal trafikk som før.
Omkøyring i stengeperioden er på Karmøy via Fv.47 til Flyplasskrysset og vidare på E134 til Haugesund. Trafikk frå sør på E39 må følgje vegen fram til Aksdal og så ta inn E134 mot Haugesund. Omkøyring velt skilta.