Torunn Vestbø Gjerde skal delta på Venstres sitt landsmøte i Oslo.
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Venstre-leiar Torunn Vestbø Gjerde er svært nøgd med kommunen si trafikksikring.

Vil ha billigere buss på Haugalandet

Tysvær Venstre stiller med to utsendinger, pluss Torunn Vestbø Gjerde, som sitter i fylkesstyret, under årsmøtet i Haugesund til helgen.

Der legger lokallagene på Haugalandet frem en felles resolusjon om kollektivtilbudet.
Tysvær, Vindafjord, Karmøy og Haugesund har i år sendt inn ein felles politisk resolusjon som me håper kommer med til dei resolusjonene som går videre fra Rogaland venstre til Landsmøte til Venstre som holdes i Tønsberg seinare i vår.
Resolusjonen handler om kollektiv dekningen på Haugalandet, alt fra kommunikasjon mellom Vindafjord og kystbussen til Stavanger og Bergen, og ellers dekningen og pris ellers i desse kommunane, sier Vestbø Gjerde.

Her er resolusjonen:

For Rogaland Venstre er det viktig at kollektivandelen i fylket økes, noe det er bred politiske enighet om i fylkeskommune. Med hensyn til miljøet skal all fremtidig vekst i trafikken tas kollektivt, sykling eller gange. Årsrapporten 2014 – Rogaland kollektivtrafikk viser en bekymringsfull utvikling av den fra før av negative trenden med hensyn til passasjerutvikling. Nedgangen for Nord-Rogaland har vært en på 1,5 %. Det er satt som mål å øke antallet reisende med 2% pr. år.

Med mål om å snu den negative utviklingen har fylkestinget vedtatt et to-årig takstforsøk på Haugalandet i periden 2016-2017. Forsøket vil bety rabatt på enkelt billetter (10 kroner) og 30-dagersbillett (350 kroner). Takstforsøket gjelder Haugesund kommune og deler av fastlands-Karmøy.

Haugalandet er en integrert region, hvor mange innbyggerne reiser over kommunegrensene for å jobbe, handle og delta i fritidsaktiviteter. Derfor er den satte grensen for takstforsøket unaturlig, og Rogaland Venstre ønsker at hele Haugalandet blir innlemmet i takstforsøket.

Å utvide takstområdet vil koste, men bussene på Haugalandet kjører med høy ledig kapasitet hver dag, og en utvidelsen av takstsonen på Haugalandet vil føre til økt bruk av kollektivtilbudet. Dette kan bety en minimal økning i utgiftene.

Skal vi løse klimaendringene mener Rogaland Venstre vi må tørre å ta radikale grep. Vi ønsker å senke klimautslippene, blant annet gjennom å kutte bilkøene ved å styrke kollektivtilbudet. Å utvide takstområdet på Haugalandet vil være et viktig bidrag i miljøkampen. Rogaland Venstre vil gi kollektivtrafikken på Haugalandet et skikkelig krafttak.

Mvh
Haugesund, Karmøy, Tysvær, og Vindafjord Venstre