Søskena Sonja Bustad, Martin Bakke, Berit Thorsen og Tom Bakke håper at ingen behøver å gå gjennom det same som dei. Roger var ikkje tilstades då bildet          blei tatt.
Søskena Sonja Bustad, Martin Bakke, Berit Thorsen og Tom Bakke håper at ingen behøver å gå gjennom det same som dei. Roger var ikkje tilstades då bildet blei tatt.

Døde mens ho venta på plass

19. desember 2015 sovna Margit Alise Bakke inn, med borna sine Berit, Tom, Martin og Sonja ved si side. Uvitande om den tøffe kampen som søskenflokken hadde hatt for å gi mora si ei verdig avslutting på livet.

Av Mona Terjesen
Me treff fire av dei totalt fem søskena heime hos Sonja, ein søndag ettermiddag. Dei har alle mykje på hjartet. For måten mora deira Margit Alise blei behandla på av kommunen, den siste tida ho levde, har sett djupe spor.
– Det er for seint for oss å gjere noko med vårt tilfelle, men ved å dele vår historie håper me at andre slepp å oppleve det same. Ingen fortener å gå gjennom dette, seier Sonja.

Les heile saka i papirutgåva. Der er det også kommentarer fra kommunen.