Skjermbilde 2016-02-17 kl. 09.05.37

Fare for fall:

Helsetrappa i Nedstrand mangler et trinn

Ordforklaring: kommunalt minisykehus = 2 øyeblikkelig hjelp-senger og korttidsavdeling med rehabilitering
Etter omorganiseringen har politikerne oversett, at de har tatt vekk et viktig trinn i Nedstrand sin helsetrapp, som skal gjøre det mulig for syke eldre å klatre opp igjen til hjemmet.
Etter min erfaring ønsker de fleste eldre personer å være lengst mulig hjemme. Perioder med sykdom er ikke til å unngå. De eldre trives best i sine egne kjente omgivelser og blir fortere frisk igjen med nær omsorg og med et snarlig håp om å klatre et trinn på helsestigen opp igjen. Den viktige stigen med rehabilitering av den syke og avlastning for pårørende mangler nå ved Nedstrandstunet.
Jeg foreslår derfor å omgjøre 2 langtidsplasser til avlastnings-rehabiliteringsplasser for pasienter, der det foreligger et berettiget håp om å kunne tilbakeføres til sitt eget hjem. Jeg mener ikke at disse plassene skal erstatte korttidsplasser for pasienter som trenger 24-timers legetilsyn. Det vil dreie seg om personer, som er godt kjent av hjemmesykepleien og fastlegen.
Min oppfordring til de helseansvarlige i Tysvær kommune: reparer stigen snarest mulig!

Fast(etids)lege DIETLIND

Skjermbilde 2016-02-17 kl. 09.05.37