Brann på Bokn

Bålbrenning ute av kontroll på Bokn. Politi og brann på stedet.

Brennes kontrollert ned. Ca. 10×10 meter. Sak opprettes på bålbrenner.