Fra venstre: Unni Sirevåg Lende, Gunn-Marit Lygre, Oddny Helen Turøy og Per Endre Bjørnevik
Fra venstre: Unni Sirevåg Lende, Gunn-Marit Lygre, Oddny Helen Turøy og Per Endre Bjørnevik

Gunn-Marit Lygre 2. nestleder

Fylkesårsmøte i Rogaland KrF har valgt Per-Endre Bjørnevik som fylkesleder for Rogaland KrF for de neste 2 årene. Gunn-Marit Lygre fra Tysvær er valgt inn som 2. nestleder.

Bjørnevik (65) har hatt en rekke verv både i Rogaland KrF i Stavanger KrF, han er også nylig gjenvalgt til bystyret i Stavanger.

Bjørnevik er utdannet sivilingeniør og han har solid erfaring fra KrF. Han har vært både lokallagsleder og fylkesstyremedlem tidligere. I tillegg har han 16 års fartstid i Stavanger bystyre og flere år i Klepp kommunestyre. I tillegg har han, og han hatt en rekke andre verv i ulike organisasjoner og i Metodistkkirken.

Sammen med seg i ledelsen får han Oddny Helen Turøy fra Sandnes som 1. nestleder og Gunn-Marit Lygre fra Tysvær som 2. nestleder, alle 3 ble valgt ved akklamasjon på fylkesårsmøtet. Fylkesårsmøte valgte også Unni Sirevåg Lende fra Time som leder av KrF kvinner

Bjørnevik tar over stafettpinnene etter Per Kåre Foss. Foss ble etter valget valgt som gruppeleder for fylkestingsgruppen og vil fortsatt ha en sentral plass i fylkespartiet.

Bjørnevik takket fylkesårsmøtet for tilliten, og la til at han hadde egentlig regnet med at Per Kåre Foss hadde fortsatt i noen år og at han selv ville ha avsluttet sitt engasjement i fylkeslaget med å levere en innstilling fra valg- og nominasjonskomiteen. Men når situasjonen ble som den ble, takket han ja til spørsmålet som kom fra fungerende leder av valg- og nominasjonskomiteen Jostein Eiane.

-Når en har vært med så lenge som meg, 10 år i kommunepolitikken i Klepp og nå 16 år i Stavanger, blir politikk en vane som er vanskelig å legge bort. Jeg er valgt inn i Stavanger bystyre også for inneværende periode. Og nå gleder jeg meg i tillegg til å ta fatt på arbeidet i fylkeslaget. Har både tid og lyst til dette, sa Bjørnevik

Mine forgjengere, Per Kåre Foss, Olaug V. Bollestad og Kjell Arvid Svendsen har alle gjort en stor jobb. De har satt fra seg store sko, som det blir krevende å fylle. Men jeg skal gjøre mitt beste sammen med fylkesekretariatet, AU og fylkesstyret.

Nå begynner den lange valgkampen. Målet må være å øke oppslutningen og sikre de to mandatene på stortinget vi har fra vårt fylke. Vi i ledelsen må arbeide sammen med lokallagene, for å skolere og rekruttere nye medlemmer og nye velgere for å bidra til et sterkt Rogaland KrF, avsluttet Bjørnevik.

innsendt av KRF-Rogaland