Trenger ikke vår region nye arbeidsplasser?

Ved flyplassen på Karmøy jobbes det for å få etablert et stort innovativt flerbruksanlegg for idrett.

Anlegget planlegges brukt for motorsport, sykkelsport og luftsport. Dette vil bli et unikt anlegg i Norsk sammenheng, og være et viktig idrettsanlegg for Vestlandet. Det som virkelig er interessant med denne etableringen, er at det ser ut som det er mange næringsmessige synergier.
Fjord Motorpark (FMP) ønsker å utnytte stordriftsfordelene ved anlegget, og legge til rette for næringsutvikling, og Karmøy kommune ønsker å etablere et næringsareal mellom FMP og flyplassen.

Det er 15 bedrifter som ønsker å etablere virksomhet på, eller ved idrettsanlegget. Dette er bedrifter som i hovedsak ikke er oljerelaterte. Noen av disse bedriftene er ledende innen sin bransje i Norge. Aktuelle næringer er kurs og kompetanse innen trafikkopplæring. Videre er det snakk hotell, bensinstasjon, ladestasjoner for el-kjørtøy, verksteder, opplevelsesturisme, utdanning, og ny grønn teknologi. Karmøy kommune jobber med å legge til rette for næringsutvikling, men den politiske viljen er ikke imponerende. Vi vet også at de fleste politikere på Haugalandet er opptatt av å sikre driften for Haugesund Lufthavn Karmøy, her er det et prosjekt som gir direkte ringvirkninger for trafikken til flyplassen, og ikke minst til servicenæringene. Sånn som situasjonen er på arbeidsmarkedet på Vestlandet nå, så bør politikerne på Karmøy virkelig brette opp ermene. Denne utviklingen vil være nyskapende og sårt tiltrengt i et arbeidsmarked som er i fritt fall. Anleggsarbeidet alene er beregnet til 45 årsverk i anleggsperioden.

Erfaringer fra andre motorsportsanlegg i Norge viser at det gir betydelige inntekter til bønder som er naboer til et slikt anlegg, eksempler på dette er camping og parkering. De andre anleggene i Norge er ikke optimalisert i forhold til næringsutvikling, så her er det sannsynligvis et stort utviklings potensial.

Vi er opptatt av at det må utvikles nye varige arbeidsplasser, sett utenfra så er det merkelig at det ikke er større politisk vilje i Karmøy for å få ferdigstille dette anlegget.

Helge Larsen
Sekretær
DK Rogaland