Alkoholfri trend

I den siste befolkningsundersøkelsen fra Folkehelseinstituttet slås det fast at 18 % av nordmenn ikke har drukket alkohol de siste 12 månedene.

Ser en på tallene for aldersgruppen 16 til 34 år er prosenttallet enda høyere, 20 %.
Over flere tiår har bruken av alkohol vært økende her i landet, men nå kan vi kanskje se en endring i dette.
I tilsvarende undersøkelser fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) viser det seg at tallet for de som har brukt alkohol siste 12 måneder er vel 38 %. Med andre ord nesten 2/3 sier de ikke har brukt alkohol siste 12 måneder.
WHO sier at det er svært viktig for den globale helsen å ha en høy andel mennesker som ikke bruker alkohol eller andre rusmidler. Det er lettere for de unge å velge alkoholfritt når de rundt dem gjør det samme sier WHO.

Fredrik M. Sætre
Styremedlem IOGT Haugesund