Vil du beholde lokalavisa di?

Lokalavisene er under angrep og kjemper mot store aktører som Google og Facebook om annonsekroner og lesere.

Regjeringens svar er et ønske om å fjerne pressestøtten. Arbeiderpartiet vil heller sørge for at du får beholde lokalavisa di.
Pressestøtten bidrar til at folk hver dag og i hver eneste krok av landet vårt får nyheter og informasjon fra sitt eget lokalsamfunn. Lokalavisene som ellers ikke ville klart seg, får gjennom pressestøtten mulighet til å bidra til samhold og patriotisme, til å kikke makta i kortene og til å utfordre virkelighetsforståelsen i riksavisene. I lokalavisa kan du lese om naboen som gjør det stort i Idol, og om fotballaget ditt, som kjemper om å rykke opp en divisjon. Du får informasjon om innbruddsbølgen i kommunen og om underslag i en av lokalmiljøets bedrifter. Saker som uten lokalavisas journalister ikke ville blitt kjent for deg – og kanskje ikke ville blitt avdekket i det hele tatt.
Lokalavisene er en garantist for at innbyggerne får mulighet til å forstå og engasjere seg i samfunnet. Men det koster penger. Stadig færre leser papiraviser, og aktører som Google og Facebook spiser av det lokale annonsemarkedet. Den vanskelige økonomien i mediebransjen fører til nedbemanning og mindre satsing på kvalitetsjournalistikk.
For å hjelpe lokalavisene med å lage gode nettaviser, og for å sikre at de minste avisene får beholde journalistene sine, er det nødvendig med forutsigbare og gode rammer. Det vil Arbeiderpartiet gi dem. Vi har i vår fremmet forslag i Stortinget om å legge om pressestøtten, slik at de små lokalavisene skal få en større del av kaka. I dag er det omtrent 125 aviser som i dag får under en million kroner, blant annet Tysvær Bygdeblad. Disse avisene skal få mer, slik at de får råd til både videre drift og en digital overgang.
Dessuten vil vi fylle på den totale potten som deles ut som pressestøtte. På den måten vil avisene som i dag får mest støtte, unngå de store kuttene.
Det er viktigere enn noen gang med en offensiv mediepolitikk for å bevare mangfoldet, språket og demokratiet. Det har ikke regjeringen skjønt. Før valget i 2013 sa Høyre at de ville redusere pressestøtten med en tredel, fra 300 til 200 millioner, mens Frp på sikt vil fjerne den helt. I budsjettforslagene sine har de lagt opp til kutt, og bare protester fra støttepartiene har hindret dette. Med blåblå politikk vil vi se en massiv avisdød over hele landet, og mange vil miste muligheten til å bla i en lokalavis til morgenkaffen.
Arbeiderpartiet vil sikre et mediemangfold over hele landet. Det koster litt penger, men det er det verdt når et levende lokaldemokrati er gevinsten. Å kutte pressestøtten, slik regjeringen ønsker, vil gjøre oss alle fattigere.

Arild Grande, mediepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.