Har du sett dett bilete før?. Me treng hjelp med nokre av namna.
Har du sett dett bilete før?. Me treng hjelp med nokre av namna.

Kjenner du disse?

Vil du spørja dine lesarar kven dei er på dette bilete som er kommunestyret i gamle Tysvær midt på -50 talet? Klart me vil.

Det er historielaget som treng litt namnehjelp.

Me har nokre namn:
Bakarste rekkje:
Nr. 5: Ole Wold
Nr.6: Johan Tysvær ?
Nr.10: Jakob Hervik

Fremste rekkje:
Frå venstre: Jon Gummedal, Nils Vågen, Andreas Høyvik?, Ånen Susort, Torbjørn Sletten, Elmer Førland.

Dei to med spørjeteikn bak namnet er me usikre om er rett.

Ring oss: Telef. 954 22 648