Vått og grått i Aksdal akkurat nå. Verre skal det bli. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Vått og grått i Aksdal akkurat nå. Verre skal det bli. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Vis respekt for uværet

Haugalandet har allerede fått merke store nedbørsmengder og ifølge værvarselet er det ventet ytterligere store mengder nedbør det kommende døgnet. Nå advarer politiet.

I tillegg tyder utsiktene på at vinden vil øke i styrke, særlig i kystområdene. Politiet oppfordrer innbyggerne til å sikre løse gjenstander, sjekke fortøyninger og renske sluker.
– En bør også være oppmerksom på vannveier, som bekkefar og elver. Ser en noe som kan utvikle seg negativt kan det være lurt å melde fra, kommenterer fungerende stabssjef i Sør-Vest politidistrikt, Haugesund, Trond Friberg.

Hovedtyngden av nedbøren i vårt distrikt synes å havne i fjellet mellom Sauda og Etne/Vindafjord, og i fjellet i Suldal kommune. I følge de samme meteorologikartene kan det på utsatte steder komme mer enn 100 mm nedbør i perioden.
Friberg minner om at det kan være lurt å holde seg unna utsatte naturområder det neste døgnet.
Det er ingen vits i å utfordre skjebnen hvis en ikke må, anbefaler han.