I rolla som Roy Orbison treff me operasongar Ole Morten Velde, her saman med Elsa Aanensen i Tysværtunet.
Foto: Mona Terjesen
Ådne Brathammer har festa det nye oppropet med kjetting i bokhandelen. No håper han og dei andre engasjerte naboane i Hervik at så mange som mogleg vil signere, slik at det blir ei folkeavstemming.

– Hvor ble det av Aksdalkrysset?

I dag la Solberg-regjeringen fram sitt statsbudsjett og det var klare forventninger om at det lå inne penger til Tysvær og Aksdalskrysset. Det gjorde det ikke.

«- Det er skuffende at ikke Aksdalskrysset ligger inne i Statsbudsjettet, sier Ordfører Sigmund Lier i Tysvær.
– Jeg har sendt samferdselsminister Ketil S. Olsen spørsmål om hvorfor krysset ikke ligger inne, sier stortingsrepresentant Hege H.Liadal (A).
Tysvær kommune har sagt seg villig til å forskuttere kostnadene noe som Statens Vegvesen har vært positive til.
– Det er underlig at med den rekordstore pengebruk ikke finnes midler til dette krysset som ligger på en vegstrekning som er prioritert, sier Liadal.