Det er fortsatt stengt på E39 ved Haukås. Dronefoto: Geirmund Merkesdal
Det er fortsatt stengt på E39 ved Haukås. Dronefoto: Geirmund Merkesdal

Nå har de åpnet på Haukås

E39 ved Tysvær i Haukås var helt sperret etter et trafikkuhell. Nå er veien åpen for fri ferdsel..

etter at E39 har vært stengt i flere timer er det nå ryddet, slik at trafikken flyter greit forbi.

Ulykken skal ha skjedd klokken 9.30. Det er ikke meldt om personskader i ulykken som selvsagt lagte trafikale utfordringer på stedet.
Det ble ryddet på stedet med mobilkran og redningsbil. I tillegg lå det mye asfalt i veibanen. Dette måtte ryddes før det kunne åpnes igjen.