Fra venstre: Helge S. Gaard, Bård Mæland og Ivar Braut.
Fra venstre: Helge S. Gaard, Bård Mæland og Ivar Braut.

Størst oppslutning om Helge S. Gaard

Prosten i Karmøy og tidligere sogneprest i Førresfjorden, Helge S. Gaard har fått størst oppslutning i avstemmingsrunden foran tilsetting av ny biskop i Stavanger bispedømme.

Etter avstemmingsrunden i oktober står disse tre igjen som kandidater til ny biskop i Stavanger:
Prost i Karmøy Helge S. Gaard, prorektor ved Misjonshøgskolen Bård Mæland og sokneprest i Birkeland (Bjørgvin) Ivar Braut.

Nå skal alle biskopene og Stavanger bispedømmeråd gi sine anbefalinger til Kirkerådet. På Kirkerådets møte 7.-9. desember 2016 skal det tilsettes ny biskop i Stavanger bispedømme. Valget står mellom de tre som fikk størst oppslutning i høstens avstemningsrunde.

Stillingen som biskop i Stavanger blir ledig etter at biskop Erling J. Pettersen går av etter årsskiftet. Pettersen som har vært biskop i Stavanger bispedømme siden 2009, har sin avskjedsgudstjeneste i Stavanger domkirke 4. desember.

Prosessen fram mot tilsetting av ny biskop omfatter en bred avstemmingsrunde med 427 stemmeberettigede menighetsråd, kirkelig ansatte, landets proster og teologiske professorer. Til sammen har 354 stemmeberettigede instanser og ansatte satt opp tre navn i prioritert rekkefølge.

Disse har avgitt sine stemmer:
– menighetsrådene i Stavanger bispedømme,
– prester i offentlig kirkelig stilling i Stavanger bispedømme,
– vigslede kateketer, diakoner og kantorer i offentlig kirkelig stilling i Stavanger bispedømme,
– prostene i alle bispedømmene,
– professorer i teologiske fag ved de teologiske fakultetene og ledere av praktisk-teologiske utdanninger ved Det praktisk-teologiske seminar, Det teologiske Menighetsfakultet, Misjonshøgskolen og Kirkelig utdanningssenter i nord.

Kirkemøtet 2012 vedtok at Kirkerådet ved tilsetting av biskop må velge en av de tre med flest stemmer. Samtidig vedtok Kirkemøtet at førstestemmer gis vekting lik 1, andrestemmer lik 2/3 og tredjestemmer lik 1/3. For å sikre lokal innflytelse i prosessen teller stemmer fra menighetsrådene 1/3, prester og andre i vigslede stillinger i det aktuelle bispedømmet 1/3 og nasjonale stemmer 1/3 (proster og teologiske professorer).

Stavanger bispedømme omfatter Rogaland fylke.

Vektingen av stemmene med utgangspunkt i fordeling av 100 «poeng», gir dette resultatet:
1. Helge S. Gaard 29,27 %
2. Bård Mæland 23,12 %
3. Ivar Braut 21,54 %
4. Torstein Lalim 15,23 %
5. Sigrid Sigmundstad 10,85 %