Einar Andreassen har i mange år utført vikartjenester som prest på fullmakt fra biskopen.
Einar Andreassen har fått jobb i Haugesund.

Andreassen til Haugesund

I møte 4. november gjorde Stavanger bispedømmeråd vedtak om tre nye tilsettinger: kapellan i Hinna (50%), kapellan i Rossabø og Skåre og sokneprest i Ølen og Bjoa. En av de som har fått ny jobb er vikarpresten på Nedstrand.

Det ble gjort vedtak på tre tilsettinger i bispedømmet
Disse tre fikk tilbud om ny stilling:

Kari Vik Stuhaug (Ølen og Bjoa)

Sigbjørn Jårvik (Hinna)

Einar Andreassen (Rossabø og Skåre)
Andreassen har i en periode vært vikarprest på Nedstrand.