Kontroll i Grinde

Statens Vegvesen har i dag hatt kontroll i Grinde og på Karmøy. Et par sjåfører uten bilbelte og litt lite dekkmønster bekymret mest.

Statens Vegvesen stoppet 153 kjørtøy i perioden fra klokken 08.00 til 14.00. Fire førere brukte ikke bilbelte og to ble stoppet med for liten mønsterdybde i dekkene.
– I tillegg opplevde vi en som kjørte med en løs skiboks, og et par som ikke hadde sikret barne i bilen mer enn høyst nødvendig. Spesielt det med mønsterdybden bekymrer oss nå når det vinter, sier Ronny Kvalavåg i Statens Vegvesen.
Tre av de fire som fikk gebyr for manglel på bilbelte kjørte tunge kjørtetøy.
Ingen ble anmeldt eller fikk bilen avskiltet i kontrollen.