Bjørn Alsaker viser tydelig hva han mener om den nye firefelts E39. Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Bjørn Alsaker viser tydelig hva han mener om den nye firefelts E39. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Dette blir bra – en gang

I dag fikk alle tysværbuer som ville, se alternativene som det nå skal jobbes videre med på E39 fra Bokn til Sveio. Det er et lite men viktig strekk på veien mellom Stavanger og Bergen.

Valg av trasé betyr mye for både de som planlegger og bor langs den ruten som blir valgt. Det som er helt klart er at den 7,7 mil lange strekningen skal ha fire felt, midtdeler og alle støy og trafikksikringstiltak som er mulig å få til. Det er også klart at dett ikke er et prosjekt vi ser resultater av i morgen. Heller ikke om noen få år, men kanskje om 10-15 år. I beste fall.
– Vi er nå kommet så langt at vi har vasket bort de aller fleste forslagene vi presenterte på sist folkemøte. det betyr at vi står igjen med to alternativ. Det er et på hver side av Førlandsfjorden. Nå er dette arbeidsskisser som vi kan ta med videre. Det er mange plusser med begge to. Nå må vi finne ut hvilket som er samfunnsnyttig og som vi vil gå for til slutt, sa prosjektleder Signe Eikenes i Statens Vegvesen.

Tommel opp
Med seg til Tysvær hadde hun en fin liten gjeng med optimister. Og det ble et svært optimistisk møte med plannemda og andre som var i kommunestyresalen i timene før folkemøtet.
– Vi viser her mulighetene og de er spennende. Den vestlige traseen som vi har laget en animasjon til viser at vi kan få gode kryssløsninger og nytte oss av nærheten til dagens eksisterende veinett. Vi trenger heller ikke ta i bruk dyrket mark, vann eller måtte rive urimelig mange hytter eller hus. Det er gode løsninger i Aksdal og vi har sett for oss en løsning i Sundfør som kan knytte til seg en framtidig E134 fra øst, sa Bjørn Alsaker.
Aksdal kom svært godt ut av disse planene og det gule alternativet som dette var på kartet fikk nesten applaus fra salen.
– Dette var helt fantastisk og mye bedre enn det jeg og mange med meg hadde fryktet. Skjønner ikke hvorfor jeg ikke sov i natt. Dette var nesten for godt til å være sant, sa ordfører Sigmund Lier og fikk støtte fra lokalpolitikerne.

Langt fram
Selv om det to timer lange møtet var av det optimistiske slaget kunne flere av gjestene helle kaldt vann i årene på de som håper og tror at det skjer noe snart.
– Vi er inne i et svært omfattende prosjekt som vil ta mange år bare å planlegge. Når noen spør så sier vi langt frem i tid. Og det må det nesten være. Det er flere moment mellom Stavanger og Bergen som må utredes. Blant annet over eller under Bømlafjorden. Tysvær har en sentral rolle i dette puslespillet som skal få reisetiden ned til 2,5 timer fra Bergen til Stavanger, men å love at noe skjer her før alt er på plass kan vi ikke. Dette skal inn i den nasjonale transportplan, og det er en lang prosess. Nå håper vi å kunne gjøre et trasévalg i 2019. Det vil være et langt skritt på veien, sa Kjetil Melhus i sitt innlegg.
Det ble også brukt tid på å se muligheter for E134-løsninger både mot øst og mot Haugesund i vest. Spennende det også, og langt frem i tid.

Folkemøtet i kveld, hvor folk fikk se de samme planene som politikerne, trakk fullt hus.

Mer om planene i papiravisen på torsdag.

Ordfører Sigmund Lier og rådmann Arvid S. Vallestad hadde mye å snakke om under presentasjonen av ny E39.