Tysvær Bondelag hadde i samband med bålaksjonen til Norges Bondelag ei markering tysdag.
Tysvær Bondelag hadde i samband med bålaksjonen til Norges Bondelag ei markering tysdag.

Markerte bålaksjonen til Norges Bondelag

Tysvær Bondelag hadde i samband med bålaksjonen til Norges Bondelag ei markering i tysdag. Saka gjeld regjeringa sit framlegg til ny jordbruksmelding som dei meiner går litt i feil retning.

Meldinga går til angrep på markedsordningen og forslår avvikling på egg, geitemjølk og korn .
Markedsordningar gir bonden sikkerheit for å få seld produkta sine til ein forutsigbar pris.
Med forslaga aukar risikoen for bonden, bondens innflytelse i verdikjeda vert svekka og et resultat er at kjedene får sterkare makt.
Avstanden til pakkeri, meieri og mølle får stor betydning – resultatet blir en konsentrasjon av produksjonen på sikt.

Forenklingar vil bety mindre målretta ordninger
Bondelaget vil bruke jorda der den ligg og då trenge me eit mangfaldig landbruk
For å utnytta dette potensialet må me ha en politikk med gode verktøy
Mange av forslaga til regjeringa går ut på å fjerne verktøya som har ført oss dit me er i dag

Ordet avvikling er nemnt 55 gonger i meldinga – me vil heller forsterka og forbedra politikken for å kunne produsere meir mat over heile landet.
Bondelaget opplever at regjeringa med si melding er på kollisjonskurs med både Storting og forbrukar – i tillegg til næringa.
Dett er litt av grunnen til at bønder over heile landet tenne varselbål i dag.

Innsendt av Tysvær Bondelag