Anna Trageton Skofteland frå Førre er klar for to veker i FN sitt hovudkvarter i New York for å heve stemma for kvinner rundt om i verda. 
Foto: Ingvild R. Myklebust
Anna Trageton Skofteland frå Førre er klar for to veker i FN sitt hovudkvarter i New York for å heve stemma for kvinner rundt om i verda.

Deltar på FN sin kvinnekonferanse

Anna Trageton Skofteland frå Førre er ei av dei som skal løfte stemma til ungdom og kvinner under The Commission on the Status of Women i regi av FN i New York.

The Commission on the Status of Women (CSW) er eit global mellomstatleg organ, som jobbar for å fremja likestilling og styrking av kvinners rettar.
CSW går føre seg i FN sitt hovudkvarter i New York frå 13-24. mars. Anna Trageton Skofteland, som for tida bur i Oslo, skal pakke snippveska og sette kursen mot The big apple for å representere KFUK-KFUM Global.
Skofteland sit i politisk utval i KFUK-KFUM Global. Her er tema mellom anna demokratiske rettar, økonomisk rettferd, klima og fred.
– Eg har vore i New York og FN bygget før, men denne gongen er det for å gjere ein jobb, og forhåpentlegvis påverke. Det er ikkje lett å vite i Norge kva som er utfordringane i andre land. På ein slik konferanse kan ein få vite meir om spesielt unge jenter sine problem i andre land, og kva ein kan gjere for å betre dette, seier Skofteland.
Tema for årets CSW er kvinner si økonomiske deltaking i det skiftande arbeidslivet, utfordringar og prestasjonar i gjennomføringa av tusenårsmåla for kvinner og jenter, samt styrking av urfolkskvinner.