Dette er et av årets turmål i Telltur.no. Hvor? Det kan du være med å tippe på når du registrerer deg.
Dette er et av årets turmål i Telltur.no. Hvor? Det kan du være med å tippe på når du registrerer deg.

Klar for tur?

Årets turmål er klare og det blir oppstart 24. mars.

Året turmål for Telltur- Gå tur i Tysvær er nå klare.
Årets turmål er: Dalvanuten, Lammanuten, Hest, Ørnå, Valhest, Gudbrandsfjellet, Litlaskogfjellet, Ådnafjellet, Helgelandsfjellet og Aksdalsvatnet.
For å delta i konkurransen må en registrere seg på www.telltur.no. Kodene sender du inn på SMS eller registrerer de på telltur.no