Smartere bedrifter

Den teknologisk utviklingen skjer i en rasende fart. Kvernland Group i Rogaland har forberedt seg godt. De leverer avansert landbruksutstyr og er blant de fremste på bruk av roboter i Norge.

Men ikke alle bedrifter satser like mye på teknologi og digitalisering. Kun 17 prosent av norske industribedrifter oppgir å være avanserte brukere i digitalisert og automatisert produksjon. Det er lavere enn i de andre nordiske landene. En utfordring fremover blir at teknologien stiller stadig nye krav til kunnskap i bedriftene. Menneske og maskin vil jobbe sammen på helt nye måter.
Grønt, smart, nyskapende
Teknologien vil endre industrien slik vi kjenner den i dag. Med ny teknologi kommer nye varer, nye tjenester og nye forretningsmodeller. Dette er utfordringer jeg tar opp i industrimeldingen, som nylig ble lagt frem.
I meldingen skriver jeg at Norge fortsatt skal være en ledende teknologi- og industrinasjon. Da må vi tenke grønnere, smartere og mer nyskapende. Derfor setter vi i gang en rekke tiltak.
· I 2017 gir vi 50 millioner kroner til testsentre for næringslivet. Hit kan bedrifter komme for å teste ut ny teknologi og nye løsninger. Dette vil være et tilbud for dem som ikke har råd til å investere i slikt utstyr selv.

· Regjeringen fortsetter storsatsingen på næringsrettet forskning og innovasjon. Vi vil gi mer penger til banebrytende teknologier som for eksempel industriell bioteknologi, IKT og nanoteknologi. Vi starter med å gi 10 millioner kroner ekstra i 2017.

· Vi setter også i gang et samarbeid med bedrifter og kunnskapsmiljøer, som vi kaller for Digital21, for å se på hvordan Norge skal møte den digitale fremtiden.

Bra start
Endringene vi ser i industrien byr på både utfordringer og muligheter. Det vi vet er at medarbeidernes kompetanse vil være enda mer avgjørende i fremtidens industri enn i dag. Kunnskapen til medarbeiderne vil utgjøre større del av bedriftens verdi. Da er det gode nyheter at flere norske selskaper velger å hente hjem produksjonen sin fra lavkostland. Det gir nye muligheter for industriell aktivitet i et høykostnadsland som Norge.
Jeg er opptatt av at næringslivet må ruste seg for den nye høyteknologiske hverdagen. Og at vi griper mulighetene som dukker opp. Viljen til å ta i bruk ny teknologi er stor i norsk næringsliv. Det er en bra start.

Av næringsminister Monica Mæland