Kampen mot bompenger fortsetter i regjering

Alle vet at FrP ønsker å bygge veier uten bompenger. Vi mener bilistene betaler nok i bilrelaterte avgifter.

Bompenger på toppen blir en urimelig ekstraskatt. Vi har derfor gått til valg på å kutte bompenger. I regjering vinner vi dessverre ikke alle slag og vi har ikke fått fullt gjennomslag for å kutte bompenger. Men vi vinner frem i en del saker. Til tross for at et stort flertall på 83% i Stortinget som ønsker mer bompenger, har vi klart å fjerne bomstasjoner i 8 veiprosjekt. Vi har klart å redusere takstene flere steder og i disse dagene går det ut brev til 42 bompengeselskap om at de kan få økte statlige bevilgninger dersom de bidrar til å kutte takstene og delta i bompengereformen.

Bompengekuttene kunne vært flere, dersom alle regjeringens forslag hadde fått flertall i Stortinget. Stortinget har stoppet oss fra å bevilge mer statlige penger for å nedbetale bompengegjeld. Stortinget stoppet oss fra å legge ned bomstasjon på Vestlandet. Fremskrittspartiet har fått gjennomslag i regjering, men er stoppet av Stortinget. Vi har kjempet i tråd med valgløftene, men vi mangler støtte i Stortinget. Derfor er valget 2017 viktig.

FrP liker ikke at bompengenivået er så høyt. Men jeg vet at det ville være vesentlig høyere om ikke FrP hadde sittet i regjering, og de rødgrønne hadde fått videreføre sin politikk. Vår politikk på dette området står fortsatt fast, og vi vil fortsette å kjempe for å kunne avvikle ordningen med bompenger.

Så hva har Fremskrittspartiet i regjering gjort for å redusere bompenger?

Vi har iverksatt en bompengereform som skal samle over 60 bomselskaper til kun 5 landsdekkende. Dette vil bety en effektiv sektor, med reduserte administrasjonskostnader som kommer bilistene til gode.
Fremskrittspartiet har økt samferdselsbudsjettene og sørget for en høyere statlig andel i prosjekter. Bevilgningene til samferdsel er økt med over 50% siden 2013. Det betyr at staten bruker en mye større del av statsbudsjettene på å investere i vei, en tidligere. Staten betaler mer, bilistene mindre. Der bompengeandelen i nye veiprosjekt var på over 40 % i snitt før regjeringsskiftet, er den nå er det under 30%.

Fremskrittspartiet er motstander av å behandle bilen som melkeku for staten. Vi mener bilistenes innbetalinger i bilretalerte avgifter bør komme «tilbake til bilistene» gjennom veibygging- og vedlikehold.

Det er summen av avgifter bilistene betaler som er for høyt. Der ser vi nå resultatene av å ha FrP i regjering. Vi begynner nå å få balanse i hva bilistene betaler inn og hva man får tilbake. Avgiftsnivået for bilistene er redusert med over en milliard kroner. Samtidig er offentlige veibevilgninger økt betraktelig. Det betyr at vi nå før første gang på mange tiår leverer mer tilbake til bilistene en vi tar inn i avgifter. Fremskrittspartiet leverer det vi lovet.

FrP har fått gjennomslag for å øke de statlige bevilgningene til eksisterende bompengeprosjekt. Vi skal bruke en halv milliard kroner hvert år på å redusere takster i over 40 bompengeprosjekt. Dette er saker vi aldri ville vunnet i opposisjon, men som vi forhandler frem i regjering.

Vi kunne kuttet mer i bompenger. Også i 2016 foreslo regjering å bevilge penger til bompengekutt, men da stemte Stortinget i mot. AP, SP, SV og de andre ville ikke redusere bompengene. Men FrP ga ikke opp, og i 2017 vant i frem, mot de rødgrønne partienes ønske.

I 2013 var det 54 prosjekt som krevde inn bompenger i 2013. Den rødgrønne regjeringen planla at det i dag skulle vært 66 bomprosjekt, men med FrP i regjering er det 59. Fordi vi har økt statlige bevilgninger og slettet bompengegjeld.

Mye av veksten i bompenger skyldes såkalte bypakker, der lokalpolitikere tar initiativ til bompengeringer lokalt. FrP stemmer imot i kommunene, men flertallet vedtar disse. Det kan ikke FrP stoppe alene, vi trenger velgernes hjelp i stortings- og lokalvalg.
Det litt rare er at partiene som vedtar bompengene mot FrPs stemmer, deretter kritiserer FrP for at bompengene innføres. Det forstår de fleste at er urimelig.

I enkelte byer hevdes våre motstandere at staten krever bompenger for å finansiere kollektivutbygging. Det er ikke riktig. Tvert imot er behovet for bompenger i byene egentlig redusert. Med FrP i regjering tar staten ansvar for å finansiere 50% av kostnadene i store kollektivprosjekt i de største byene. Men fylkene velger å sette opp bomstasjoner fremfor å prioritere sin halvdel innenfor egne budsjett.

Fremskrittspartiet må bli sterkere.

Fremskrittspartiet i regjering jobber for å redusere bompengeandelen i veiprosjekt. Jo sterkere FrP blir, jo mer makt har vi i forhandlingene i regjeringen og i Stortinget.
Regjeringen har foreslått en rekke bompengekutt. Noen har vi fått gjennomslag for i Stortinget, andre har Stortinget stoppet.
Når lokalpolitikere fra rødgrønne partier da fortviler over høy bompengebelastning, så burde de få sine egne stortingsrepresentanter til å støtte regjeringen fremfor å stoppe oss fra bompengekutt.

Et sterkere FrP vil gi oss enda mer gjennomslag for å kutte bompenger og bygge mer vei. Det er din stemmeseddel som avgjør om det sitter motstandere av bompenger på Stortinget eller ikke.

Karsten A Larsen 
Fylkesstyremedlem 
Rogaland Frp