Tysvær kommune har vedtatt å gjere kartlegginga, og det er Frivillighet Norge som skal gjennomføre den for dei. Fotballtrenerar er ei stor gruppe av dei.
Foto: Alf-Einar Kvalavåg
Tysvær kommune har vedtatt å gjere kartlegginga, og det er Frivillighet Norge som skal gjennomføre den for dei. Fotballtrenerar er ei stor gruppe av dei.

Kartlegg frivilligheita

Tysvær kommune skal samle informasjon om det frivillige organisasjonslivet i kommunen. Dei ønsker eit godt og tett samarbeid mellom frivillige og kommunen.

– Kommunar blir anbefalt av KS  å lage ein strategi for samarbeidet med frivillig sektor, og det er vedtatt at også Tysvær kommune skal gå i gang med dette i 2017. Det er viktig at kommunen legg til rette for at flest mogleg skal ha høve til å delta i frivillige aktivitetar i sitt nærmiljø, og at frivillig sektor veks og trivst i Tysvær. Ein del av dette planarbeidet er ei kartlegging av det frivillige arbeidet i kommunen slik det er i dag, forklarer folkehelsekoordinator i Tysvær kommune, Ann-Kristin Berge Dahle.

Les heile saka i papiravisa