Tysvær kommune skal samle informasjon om det frivillige organisasjonslivet i kommunen. Dei ønsker eit godt og tett samarbeid mellom frivillige og kommunen.

Tysvær kommune har vedtatt å gjere kartlegginga, og det er Frivillighet Norge som skal gjennomføre den for dei. Fotballtrenerar er ei stor gruppe av dei. Foto: Alf-Einar Kvalavåg

Kartlegg frivilligheita

Tysvær kommune skal samle informasjon om det frivillige organisasjonslivet i kommunen. Dei ønsker eit godt og tett samarbeid mellom frivillige og kommunen.

av Ingvild Rørtveit Myklebust

– Kommunar blir anbefalt av KS  å lage ein strategi for samarbeidet med frivillig sektor, og det er vedtatt at også Tysvær kommune skal gå i gang med dette i 2017. Det er viktig at kommunen legg til rette for at flest mogleg skal ha høve til å delta i frivillige aktivitetar i sitt nærmiljø, og at frivillig sektor veks og trivst i Tysvær. Ein del av dette planarbeidet er ei kartlegging av det frivillige arbeidet i kommunen slik det er i dag, forklarer folkehelsekoordinator i Tysvær kommune, Ann-Kristin Berge Dahle.

Les heile saka i papiravisa

Kjøp avisa her