Svanhild Lygre Andersen, Hege Liadal, Arne-Christian Mohn, Tove Elise Frøland og Synnøve Bårdsen Lindanger.
Svanhild Lygre Andersen, Hege Liadal, Arne-Christian Mohn, Tove Elise Frøland og Synnøve Bårdsen Lindanger.

Lokalt på landsmøtet

Arbeiderpartiet har hatt Landsmøte i helgen og de fem delegatene fra Haugalandet er klar for å hardt arbeid fram mot høstens valg. Alle skal med, er slagordet som de vil vinne valget på.

«- Vi har deltatt i Norges største politiske verksted og jeg er glad for at vi får til en politikk som er bra for både by og land, sier Svanhild Lygre Andersen fra Karmøy.
De fem delegatene har vært svært opptatt av å kunne ivareta den krevende situasjonen Rogaland og landet står i på arbeidsfeltet.
– Arbeiderpartiet må sørge for at faste stillinger blir regelen og at de som er i arbeid skal oppleve trygghet, sier Tove Elise Frøland fra Vindafjord.
Tysværbu Synnøve Lindanger har vært opptatt av skatt på verk og bruk.
– Vi ville tapt mange millioner i Tysvær om vi ble fratatt denne inntekten som er viktig for kommuner som setter av store landareal til denne type industri, sier Synnøve Bårdsen Lindanger.
Stortingsrepresentant Hege Liadal er kulturpolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet.
– Jeg er umåtelig stolt over at vi sier tydelig at minst 1% av nasjonalbudsjettet skal gå til kulturformål, sier Liadal. Det betyr mye for kulturlivet i hele landet og vi vil tilbake til en offensiv politikk for kulturlivet, smiler Hege Liadal. Haugalandets kulturliv skal kjenne hver eneste dag at vi styrer landet, sier Hege Liadal.
Ordfører Arne-Christian Mohn i Haugesund var på talerstolen og talte for den maritime sektor og viktigheten av gode rammebetingelser for denne sektor.
– Vi må få mer av varetransporten fra vei til sjø og vi må fortsette å være innovasjonsledende innenfor miljøvennlig teknologi for våre ferjer, avslutter Arne-Christian Mohn.