Ordfører Sigmund Lier var vertskap og Hege H. Liadal taler under dagens 1. mai arrangement i Aksdal. Foto: Gunnar Buvik
Ordfører Sigmund Lier var vertskap og Hege H. Liadal taler under dagens 1. mai arrangement i Aksdal. Foto: Gunnar Buvik

Arbeid til alle er jobb nummer 1

1. mai er Arbeidernes dag, nasjonalt og internasjonalt. Hovedtaler i Tysvær var Stortingsrepresentant Hege H.Liadal (A)
-Jeg er alltid glad for å besøke Tysvær og spesielt 1. mai, sier Hege H. Liadal.

Dagens tale bar preg om behovet for ny Regjering hvor arbeid til alle må være dens viktigste jobb.
– Nå er 115.000 mennesker uten arbeid og 70.000 av disse er ungdom under 30 år, sier Liadal.
– Det å stå utenfor arbeidslivets fellesskap er alvorlig for den det gjelder men også for samfunnet, fortsatte Liadal i sin 1. mailtale i Rådhuset.
Over 100 mennesker møtte opp for å spise frokost sammen og høre politisk budskap.
– Arbeid til alle er mye mer enn et motto for Arbeiderpartiet, og vi er utålmodige etter å komme igang med å få hele folket ut i arbeid, avslutter Hege Liadal.