Øystein Hellesøy er strålande nøgd med at politikarane gav han ja.
Øystein Hellesøy er strålande nøgd med at politikarane gav han ja.

Satsar på Tysvær-sider

Ein treng ikkje lengre dra til Hardanger for å få tak i god eplesider. No får Tysvær sin eigen lokalproduksjon på Odland.

Det er Odland Farm Products, ved Øystein Hellesøy som søker om løyve til produksjon og sal av eplesider frå garden sin. Dette sa alle politikarane i formannskapet ja til på tysdag.
Fullt utstyr
Garden til Hellesøy på Odland er pakta vekk, men Øystein har altså i staden planta epletre som han nyttar til produksjon av sider. Fram til no har dei edle dråpane gått til eige bruk, men no ønsker altså Hellesøy å også produsere for å selje.
– Hellesøy har i dag innreia eit eige rom for produksjon av eplesider i driftsbygningen, og han har investert i naudsynt utstyr. Produksjons- og lagerlokala er godt sikra med lås og overvakingskamera. Det er montert kamera både inne i lokala og ute, forklarer rådmann Arvid S. Vallestad i saka.
I tillegg til produksjon og sal av sider, planlegg Øystein Helesøy på sikt å legge til rette for eit overnattingstilbod på garden. Då vil han i såfall søke om bruksendring av driftsbygget. Dette er han i dag i samtale med Haugaland Vekst om.

Les heile saka i papiravisa