Falkeid vant første KM-finale hele 4-0 i kveld. Nå gjenstår returkamp i Stavanger. Foto: Asbjørn Bakken
Falkeid skule. Bilde henta frå Tysvær folkebibliotek lokalsamling

Dei gamle skulane i Tysvær

I ein serie presenterer Tysvær Bygdeblad nedlagte skular i dei ulike bygdene i kommunen. Krinsane var små og mange, det same var skulehusa. Kvar låg dei, kven gjekk der og kva har skjedd med dei etter at dørane blei lukka for siste gong?
Denne gongen er det nokre av dei gamle skulane i søre-Tysvær som blir presentert.

SJÅ KART NEDST I SAKA.
Område me tar føre oss denne gongen hadde desse skulane:

Askeland
Førland
Erland/Kelivå
Sundal-Bringedal
Heskja
Eikje
Hesthammar
Falkeid

Fleire skular i søre Tysvær vil bli presentert i ein seinare bolk av serien om gamle skular.
Kjelder: Norges bebyggelse, sørlige seksjon, herredsbindet for Rogaland nordre del.
Dagfinn Hellesøy, lokalhistoriekjennar.