Olav Rommetveit Staveland hr takket ja til rektor-stillingen på Frakkagjerd Ungdomsskole.
Olav Rommetveit Staveland har takket ja til rektor-stillingen på Frakkagjerd Ungdomsskole.

Har takket JA til rektorstillingen på Frakkagjerd