– Sykkelturen var fantastisk, beinhard, morosam og utfordrande. Me fekk verkeleg føle på alle aspekt av følelsar i kroppen, fortel Oddveig to dagar etter at dei kom i mål i Paris.
– Sykkelturen var fantastisk, beinhard, morosam og utfordrande. Me fekk verkeleg føle på alle aspekt av følelsar i kroppen, fortel Oddveig to dagar etter at dei kom i mål i Paris.

Verdt mjølkesyra, sveitten og tårene