Det er grunneigaren si oppgåve å syte for at hekken ikkje veks uti vegbanen. Det kan skape farlege situasjonar i trafikken.
Det er grunneigaren si oppgåve å syte for at hekken ikkje veks uti vegbanen. Det kan skape farlege situasjonar i trafikken.

– Altfor mange farlege hekkar!